przystajnik

Smażenie pikseli, czyli glmark2 na pełnych obrotach

Jeszcze jakiś czas temu wykonywanie benchmarków wydajności kart graficznych pod Linuksem nie miało większego celu. Samo w sobie było możliwe, lecz matematyczne wyniki nie miały przełożenia na praktykę – brakowało po prostu programów, które potrafiły wykorzystać moc naszych kart graficznych (bądźmy szczerzy – nie było wymagających gier). Obecnie jednak testowanie wydajności karty graficznych pod poszczególnymi wersjami sterowników jest już uzasadnione i może wspomóc prawidłowe dobranie komponentów systemu, aby w pełni cieszyć się osiągami grafiki. Z kilku benchmarków, które mogą dać nam wyobrażenie o sile rażenia naszej karty graficznej, glmark2 jest najmniej wymagający ale i posiadający bogaty zestaw scenek i opcji.

glmark2 - a jednak się renderuje

glmark2 – a jednak się renderuje


Co prawda program nie posiada jakiegoś wymyślnego interfejsu użytkownika – uruchamia się go po prostu w terminalu, gdzie wyświetlą się też wszystkie istotne dla nas informacje. Otwierane przez program okno z rysującymi się scenkami możemy regulować za pomocą kilku przełączników dodawanych do polecenia w terminalu. Zapanujemy nad wymiarami okna, testem fullscreen, wyborem konkretnej scenki, zapętlenia itp. Użytkownicy wymagający specyficznych ustawień też znajdą coś dla siebie
– a to uruchomienie zestawu testów z pliku, wybór kontekstu, konfiguracja sposobu wyświetlania. Wszystko po to, aby sprawdzić jakość i sprawność renderowania OpenGL.

Options:
 -b, --benchmark BENCH A benchmark to run: 'scene(:opt1=val1)*'
             (the option can be used multiple times)
 -f, --benchmark-file F Load benchmarks to run from a file containing a
             list of benchmark descriptions (one per line)
             (the option can be used multiple times)
   --validate     Run a quick output validation test instead of 
             running the benchmarks
   --frame-end METHOD How to end a frame [default,none,swap,finish,readpixels]
   --off-screen    Render to an off-screen surface
   --visual-config C The visual configuration to use for the rendering
             target: 'red=R:green=G:blue=B:alpha=A:buffer=BUF'.
             The parameters may be defined in any order, and any
             omitted parameters assume a default value of '1'
   --reuse-context  Use a single context for all scenes
             (by default, each scene gets its own context)
 -s, --size WxH     Size of the output window (default: 800x600)
   --fullscreen    Run in fullscreen mode (equivalent to --size -1x-1)
 -l, --list-scenes   Display information about the available scenes
             and their options
   --show-all-options Show all scene option values used for benchmarks
             (only explicitly set options are shown by default)
   --run-forever   Run indefinitely, looping from the last benchmark
             back to the first
   --annotate     Annotate the benchmarks with on-screen information
             (same as -b :show-fps=true:title=#info#)
 -d, --debug      Display debug messages
 -h, --help       Display help

Zatem, wydając polecenie:

glmark2 --size 1024x768

… obejrzymy wszystkie renderujące się scenki w oknie o wymiarach 1024×768.

Najistotniejsze jednak będzie to, co po zakończeniu testu wyświetli się nam w terminalu w którym aktywowaliśmy glmark2.

$ glmark2 --size 1024x768
=======================================================
  glmark2 2014.03
=======================================================
  OpenGL Information
  GL_VENDOR:   NVIDIA Corporation
  GL_RENDERER:  GeForce GTX 460/PCIe/SSE2
  GL_VERSION:  4.4.0 NVIDIA 331.67
=======================================================
[build] use-vbo=false: FPS: 3712 FrameTime: 0.269 ms
=======================================================
                 glmark2 Score: 3712 
=======================================================

glmark2 w zieleni

glmark2 w zieleni

Glmark2 Score pozwoli odnieść się nam do wyników uzyskiwanych za pomocą różnych wersji sterowników, komponentów systemu, itp. Należy oczywiście w szale testowania pamiętać o tym, by wymieniając poszczególne elementy naszego pulpitu nie popsuć sobie systemu.

Program zainstalujemy bezpośrednio z repozytoriów Ubuntu 14.04 (i tym samym Minta):

sudo apt-get install glmark2

… oraz dla Manjaro i Archa używając repozytorium AUR:

yaourt -S glmark2 

Post navigation

Translate »