przystajnik

Terminal pogryzł człowieka: di

Gdzieś na obrzeżach cywilizacji żyje człowiek, który przez większość dnia wpatruje się w czarną toń niewielkiego okienka. Nie jest ważne co on w nim widzi. Ważne, czy wie co tam wpisać… A spora grupa użytkowników Linuksa albo nie wie o zbawiennej mocy terminala, albo nie miała potrzeby go używać. Być może to nie są już czasy na naukę karkołomnych technik obsługi shella, ale kilka poleceń tekstowych warto znać, choćby dla ułatwienia sobie życia. Tematem dzisiejszych rozważań będzie di – czyli lepszy df.

Polecenie di ma za zadanie nakreślić nam szczegółowo sytuację naszych nośników wewnętrznych, partycji i ich charakterystycznych niuansów. Zaletą w porównaniu do znanego df jest liczba opcji. Ogromna liczba opcji. Co dla niektórych może stanowić i wadę, podobnie jak fakt, że nie w każdej dystrybucji di jest zainstalowane domyślnie.

Polecenie już w zwykłym trybie, bez parametrów, ukazuje znaczące różnice w porównaniu do df:

$ di
Filesystem     Mount        Size   Used  Avail %Used fs Type
/dev/sda8     /         20,2G   5,1G  14,8G  27% ext4  
tmpfs       /dev/shm      1,5G   0,0G   1,5G  0% tmpfs 
/dev/sda6     /home       393,6G  48,6G  343,0G  13% ext4  
run        /run        1,5G   0,0G   1,5G  0% tmpfs 
tmpfs       /sys/fs/cgroup   1,5G   0,0G   1,5G  0% tmpfs 
tmpfs       /tmp        1,5G   0,0G   1,5G  0% tmpfs

Widzimy jednostkę objętości w mega/gigabajtach, oraz typ systemu plików. W df już musielibyśmy użyć kilku parametrów.

Jeżeli to nadal mało, możemy zgłębiać tajniki montowania dodając parametr -A:

$ di -A
Mount     fs Type Filesystem 
	Options              
	  Size   Used   Free %Used %Free 
	  Size   Used  Avail %Used %Free 
	  Size   Used  Avail %Used 
	  Inodes   IUsed   IFree %IUsed
/       ext4  /dev/sda8 
	rw,noatime,data=ordered      
	  20,2G   5,1G  15,1G  25%  75% 
	  20,2G   5,4G  14,8G  27%  73% 
	  20,0G   5,1G  14,8G  26% 
	 1354560  191823  1162737  14% 
/home     ext4  /dev/sda6 
	rw,noatime,data=ordered      
	 393,6G  48,6G  345,0G  12%  88% 
	 393,6G  50,6G  343,0G  13%  87% 
	 391,6G  48,6G  343,0G  12% 
	 26222592  122687 26099905  0% 

Potrzebujemy parametrów partycji/punktu montowania do dalszego wykorzystania w skryptach? Proszę, właściowości oddzielone przecinkiem po dodaniu opcji -c:

$ di -c
s,m,b,u,v,p,T
"/dev/sda8","/","20,2G","5,1G","14,8G",27%,"ext4"
"tmpfs","/dev/shm","1,5G","0,0G","1,5G",0%,"tmpfs"
"/dev/sda6","/home","393,6G","48,6G","343,0G",13%,"ext4"
"run","/run","1,5G","0,0G","1,5G",0%,"tmpfs"
"/dev/sdb1","/run/media/dhorx/Linux Mint 16 Cinnamon 64-bit","1,2G","1,2G","0,0G",100%,"iso9660"
"tmpfs","/sys/fs/cgroup","1,5G","0,0G","1,5G",0%,"tmpfs"
"tmpfs","/tmp","1,5G","0,0G","1,5G",0%,"tmpfs"

Podsumowanie właściwych partycji z wykluczeniem tmpfs? Wystarczy -x tmpfs -t:

$ di -x tmpfs -t
Filesystem     Mount        Size   Used  Avail %Used fs Type
/dev/sda8     /         20,2G   5,1G  14,8G  27% ext4  
/dev/sda6     /home       393,6G  48,6G  343,0G  13% ext4  
          Total       413,8G  53,7G  357,8G  14%   

Tak po prawdzie, to czubek góry parametrów, którymi możemy nakłonić di do wyświetlanie tego co chcemy i jak chcemy. Dlatego bardziej dociekliwym polecam:

man di

Oto piękno trybu tekstowe – dwie litery, a ile atrakcji.
 

Post navigation

Translate »