przystajnik

Shotcut 18.08 się poprawia

Każdy kto z zapartym tchem czeka na comiesięczne wydania edytora wideo Shotcut nie będzie w tym miesiącu zawiedziony. Najnowsze wydanie Shotcut 18.08 to co prawda tylko poprawki błędów, ale w takiej ilości i o takim zacięciu technicznym, że program po prostu musi działać lepiej. Po prostu.

Shotcut 18.07

Ten sympatyczny nieliniowy edytor wideo przebył długą drogą do osiągnięcia stabilności i użyteczności oczekiwanej przez użytkowników. Oczywiście nigdy nie jest tak, żeby czegoś nie można było poprawić. I przykładem na to jest to wydanie. Chociaż są to zaledwie poprawki, to usprawniające takie niuanse, że niektórzy użytkownicy mogli nawet nie być świadomi istnienia takich zakamarków w tym programie. Tym samym nowy Shotcut stwarza nadzieje na jeszcze sprawniejszą i przewidywalną współpracę.

 • dodano kody czasowe błędów podczas eksportu materiału – łatwiej namierzyć kłopotliwy fragment na osi czasu,
 • dodano filtr Unpremultiply Alpha użyteczny w przypadku naprawiania kompozycji z klipów zawierających kanał alfa,
 • Naprawiono różne regresje od czasów v18.05 prowadzące do awarii programu,
 • Naprawiono dystorsje audio podczas podglądu, (regresja od v18.07),
 • Naprawiono uszkodzenie zestawu ustawień użytkownika wykorzystywanych podczas Exportu (regres w wersji v18.07 jeżeli nazwa zestawu zawiera niektóre znaki),
 • Naprawiono Properties > Reverse…, występujące gdy wartość numeryczna zawiera przecinek (regres w v18.07).
 • Naprawiono edytor Overlay HTML nadpisujący domyślne skrypty, (regres w v18.07) w przypadku gdy rozszerzenie WebVfx JavaScript jest aktywny,
 • Naprawiono schemat Exportu z aktywnym interlacem – wczytywany jako progressive (regres z v18.07),
 • Naprawiono awarię Timeline > Copy Timeline to Source > Export w przypadku niezapisanych projektów,
 • Naprawiono antialias w filtrze Text (regres w v18.07),
 • Naprawiono filtr Stabilize nieaktywny w Linuksie (regres w v18.06),
 • Naprawiono działanie funkcji Speed w Properties, uszkadzające filtry we wszystkich klipach,
  (regres w v18.05),
 • Naprawiono uszkodzenie Fade Out Video (i generalnie klatek kluczowych) podczas pauzy na pozycji 0 (regresja v18.03),
 • Naprawiono precyzję Properties > Duration dla klipów na osi czasu,
 • Poprawki w zmianie Settings > Video Mode po stworzeniu projektu,
 • Naprawiono kompozycje klipów z góry zestawu jeżeli dolny klip został usunięty,
 • Naprawiono krawędzie obrazów z kanałem alfa jeżeli nie aktywowano przy kompozycji Size and Position lub Rotate and Scale.

Program znajdziemy w dziale Download na stronie projektu w wygodnej formie paczek AppImage lub Flatpak a nawet prekompilowanej binarki

Translate »