przystajnik

Terminal pogryzł człowieka: gtop

Inwencja deweloperów nie zna granic. Bowiem tytułowy gtop jest przykładem na to, że Javascript i terminal to też jakiś pomysł na wyświetlenie informacji systemowych.

gtop w akcji

Jak dziwacznie by to nie brzmiało, to jednak gtop przeczy naturze i z wykorzystaniem Javascriptu wyświetla nam w terminalu interesujące informacje o systemie i jego aktualnym obciążeniu. Dane są poukładane w zgrabne okienka i opowiadają nam o aktualnym wykorzystaniu procesora (i jego rdzeni), pamięci, sieci oraz dysku. Nie sposób też pominąć informacji o procesach. Wykresy dają nam czytelny wgląd w historię obciążenia w danej jednostce czasu.

Obsługa tego programu sprowadza się do naciskania trzech klawiszy. Wybierając p posortujemy procesy według ich numeru ID. Klawisz c pokaże nam procesy zaczynając od tych najbardziej obciążających procesor. Z kolei m posortuje je według zużycia pamięci. Klawiszami góra/dół możemy przeglądać tę listę (jeżeli nie mieści się na ekranie). Łatwo zapamiętać, chociaż niektórzy woleliby bogatszą interakcję z gromadzonymi przez program danymi.

Na wielu osób najbardziej ekscytująco w tym wszystkim będzie wyglądał jednak proces instalacji. W przypadku Ubuntu 16.04/17.10, Minta 18.xx i pochodnych należy doinstalować:

sudo apt-get install nodejs npm

Podobnie w Arch Linuksie i Manjaro:

sudo pacman -S nodejs npm

A na koniec wykorzystujemy właśnie zainstalowane polecenie npm:

npm install gtop -g

Gdyby po uruchomieniu okazało się, że w miejscu niektórych znaków widzimy wymowne pytajniki, należy poinstruować nieco nasz terminal:

LANG=en_US.utf8 TERM=xterm-256color gtop 

Post navigation

Translate »