MKVToolNix 9.4.1 a nawet 9.4.2

Niestrudzony Moritz Bunkus z regularnością godną pochwały raczy nas od 13 lat coraz to nowymi wersjami swojego programu do obróbki formatu Matroska. Zatem nie powinna zdziwić nas niedawna premiera MKVToolNix 9.4.2, które to wydanie pojawiło się w tym samym dniu co 9.4.1. Powodem była wykryta regresja w obsłudze AVC i HEVC i konieczność naprawy tego niedopatrzenia.

mkvtoolnix
MKVToolNix 8.0.0
Wydany 11 września MKVToolNix 9.4.2 „Black Rain” (ach ta niepoprawna symbolika dat i nazw) jest zestawem narzędzi do manipulacji zawartością popularnego kontenera treści multimedialnych Matroska. Lista zmian obejmuje głównie poprawki napotkanych i zgłoszonych błędów, oraz sprecyzowanie zachowań podczas odczytu specyficznie spreparowanych plików wideo (z wykrytą szerokością bądź wysokością piksela równą lub mniejszą zeru). Oprócz tego changelog jest wypełniony fachowymi skrótami i terminami, które będą czytelne w większości dla miłośników formatu i tego narzędzia:

 • 2016-09-11 Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
  • Released v9.4.2 "So High".
  • mkvmerge: bug fix: AVC & HEVC readers: release v9.4.1 contains a change to both readers so that they will refuse to handle files where the detected pixel width or height is equal to or less than 0. This check was wrong in certain cases causing mkvmerge to reject a file as an unsupported file type. This has been fixed while keeping the constraints on width & height having to be positive.
  • Released v9.4.1 "Black Rain".
 • 2016-09-07 Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
  • Note: most of the bugs fixed on 2016-09-06 and 2016-09-07 for issue #1780 are potentially exploitable. The scenario is arbitrary code execution with specially-crafted files. Updating is highly recommended.
  • mkvmerge: bug fix: AVC & HEVC readers: the readers will now refuse to handle files where the detected pixel width or height is equal to or less than 0. Before this fix the muxing process aborted with an assertion inside libMatroska. Fixes the last test case of #1780.
  • mkvmerge: bug fix: HEVC parser: fixed another invalid memory access (beyond the end of allocated space). Fixes two test cases of #1780.
 • 2016-09-06 Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
  • mkvmerge: bug fix: HEVC parser: fixed another invalid memory access (beyond the end of a fixed-size array). Fixes several test cases of #1780.
  • mkvmerge: bug fix: MP4 reader: an error message will be printed instead of an uncaught exception when an invalid atom chunk size is encountered during resync. Fixes a test case of #1780.
  • mkvmerge: bug fix: AAC reader: fixed mkvmerge throwing an uncaught exception due to the sample rate being 0. Fixes a test case of #1780.
  • mkvmerge: bug fix: MP4 reader: fixed an invalid memory access (beyond the end of allocated space). Fixes several test cases of #1780.
  • mkvmerge: bug fix: HEVC parser: fixed an invalid memory access (beyond the end of allocated space). Fixes several test cases of #1780.
  • mkvmerge: bug fix: fixed an invalid memory access (use after free) during global destruction phase. Fixes several test cases of #1780.
 • 2016-09-02 Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
  • mkvmerge: bug fix: using very large –sync values (several minutes) with certain container formats was causing mkvmerge to abort muxing. Fixes #1774.

Program w wersji dla Ubuntu 16.04 lub Minta 18.xx możemy zainstalować po dodaniu klucza i repozytorium:

wget -q -O - https://mkvtoolnix.download/gpg-pub-moritzbunkus.txt | sudo apt-key add -

Następnie dodajemy do /etc/apt/sources.list:

deb http://mkvtoolnix.download/ubuntu/xenial/ ./
deb-src http://mkvtoolnix.download/ubuntu/xenial/ ./

Teraz pozostaje już tylko:

sudo apt-get update
sudo apt-get install mkvtoolnix mkvtoolnix-gui

Użytkownicy Arch Linuksa i Manjaro korzystają z podstawowego repozytorium:

sudo pacman -S mkvtoolnix-gui 

0