G’MIC 1.7.2 na kolorowo

Powoli docieramy do etapu w historii cywilizacji w którym termin GIMP jednoznacznie będzie zestawiany z kolejnym skrótem – G’MIC. Bo choć to krzywdzące, to samodzielny silnik przetwarzania obrazu G’MIC jest najczęściej wykorzystywany jako poręczna wtyczka do wspomnianego edytora. A dzięki zestawowi swoich możliwości, mnogości filtrów, optymalizacji i wielofunkcyjności zaczyna być głównym powodem, dla którego wiele osób uruchamia GIMPa.

Niepohamowany rozwój G’MIC doprowadził nas do wersji 1.7.2, która jak zawsze ułatwia życie osobom tworzącym skrypty i filtry za pomocą autonomicznego zestawu poleceń, jak również dla zwykłych użytkowników wykorzystujących to co przygotowali dla nich twórcy. Techniczne rozwinięcia niewiele mówiące osobom nietechnicznym są wiodącym tematem tego wydania:

New features:

G'MIC 1.7.2
G’MIC 1.7.2
 • [core] New substituting expressions {ind,@subset} (replaces {ind,[subset]}) and {/string} (returns escaped version of string).

 • [core] Improvement of the math parser: New functions find() (to find a sub-sequence in a vector), resize() (to resize a vector-valued variable, using different interpolation methods), -reverse() (to reverse the order of vector components), same(A,B,n) (to compare values of arguments A and B, opt. for the first n values only), fact() (factorial), fibo() (fibonacci sequence), permut() (number of permutations), lowercase() and uppercase(). Math parser now allows string literals (e.g. foo=’Hello’) and string manipulation.

 • [stdlib] New command -arrow which draws an arrow on selected images.

 • [stdlib] New command -input_clut inserts one of the pre-defined G’MIC Hald-CLUTs at the end of the image list.

HaldCUT
HaldCLUT

Improvements:

 • [core] Slightly improved code for zooming out with mouse wheel in display window (command -display).

 • [core] On Windows, G’MIC now supports the reading of files with UTF-8 filenames.

 • [core] Image viewer now changes the window title according to the viewed images of a list or a sub-list.

 • [core] Improvement in the management of exceptions in OpenMP code blocks, allowing cleaner aborting of running algorithms (may fix possible crashes).

 • [core] Command -_status has been removed. Use new substituting expression {/string} instead.

 • [core] Specific substitution patterns for string comparison have been removed. Use the vector comparison operators == and != of the math parser instead).

 • [data] A bunch of new HaldCLUTs (approx. 30) have been added, with as many new color transformation presets.

Bug fixes:

 • [core] Fixed BMP loading function to avoid segfault with malformed image files.

Nie dość, że sporo zmian, to jeszcze po angielsku… Ale kwestie techniczne lepiej prezentować w takiej formie. Przeciętny użytkownik zauważy przede wszystkim nowy zestaw profili kolorystycznych HaldCLUT i usunięcie niektórych niepokojących błędów.

Użytkownicy Ubuntu 14.04/15.04, Mint 17.x i pochodnych mogą skorzystać z G’MIC dla GIMPa 2.9:

sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp-edge
sudo apt-get update
sudo apt-get install gimp-gmic

Jeżeli ktoś chce pozostać przy GIMPie 2.8.14, powinien użyć repozytorium ppa:otto-kesselgulasch/gimp (w miejsce ppa:otto-kesselgulasch/gimp-edge).

Manjaro oraz Arch Linux posiadają wtyczkę w głównym repozytorium:

sudo pacman -S gimp-plugin-gmic 

0