Zdjęcia na Javie: DRE Similar Images Detector

DRE Similar Images Detector – taką nazwę otrzymał kolejny przedstawiciel programów przydatnych w zapanowaniu nad archiwum naszych plików graficznych. Pod tą przydługą i może enigmatyczną nazwą kryje się aplikacja, która służy do automatycznego przekopywania wskazanych przez nas lokalizacji i porównywania znajdujących się tam zdjęć, w celu odnalezienia duplikatów lub obrazów o bardzo podobnej zawartości.

Obsługa programu jest przeciwieństwem jego nazwy – prosta i nieskomplikowana. Po uruchomieniu ukaże się naszym oczom okno, w którym możemy wskazać folder zawierający materiał do porównania (lub kilka folderów, lub kilka plików, itp.). Obsługiwane przez DRE formaty to jpg, gif, png, bmp, lecz po kliknięciu ‚Next’ ujrzymy też możliwość porównywania plików na poziomie binarnym (Binary Duplication) – zatem nieważne stają się rozszerzenia.

DRE – wybór sposobu porównania
Lecz w oknie wyboru algorytmu porównującego nas interesują dwie pierwsze pozycje – ‚Loose Luminance Similarity’ ustala zgodności luminacji obrazów i pozwala odnaleźć takie same (podobne) zdjęcia już po pomniejszeniu, upiększeniu podpisem, itp. Druga opcja, ‚Pixel Duplication’, to porównywanie mniej finezyjne, bo zlicza powtarzające się na obrazach piksele o tej samej wartości i położeniu.

DRE podobieństwo przypadkowe
Gdy wybierzemy algorytm i klikniemy ‚Next’, pozostaje nam poczekać aż program odczyta zdjęcia, porówna je i wyświetli nam ekran podsumowania. Rezultatem będzie lista plików/zdjęć/obrazów o zbliżonym podobieństwie (Distance, gdzie 0 – to pliki identyczne), którą będziemy mogli manipulować (zaznaczać pliki) ręcznie, bądź za pomocą karty ‚Checker’. Wszystko po to, aby zaznaczone zdjęcia (duplikaty, zbyt podobne, itp.), po kliknięciu ‚Next’ przenieść do innego folderu lub usunąć z dysku.

Jak widzimy, nie taki program straszny, jak jego nazwa długa. Aby zainstalować i uruchomić DRE Similar Images Detector na swoim komputerze, konieczne będzie pobranie archiwum ze strony projektu (aktualna wersja 1.0.2, paczka dre-1.0.2-linux.zip) i rozpakowanie go w przyjazne miejsce (np. ~/Programy). Kolejnym krokiem będzie upewnienie się, że możemy uruchamiać dwuklikiem programy napisane w Javie

0