31 twarzy Linuksa

Todd Robinson nie słyszał chyba zarzutu, że zbyt duża liczba dystrybucji Linuksa stanowi kulę u nogi jego rozwoju. W rezultacie tej rażącej niewiedzy, postanowił wprowadzić w życie ekstremalny eksperyment – 31 dystrybucji Linuksa w 31 dni (31 Flavors of Fun). Innymi słowy, każdego dnia sierpnia bieżącego roku zobaczymy wydaną przez niego nową dystrybucję Linuksa.

Jak do tej pory Todd dotrzymuje słowa – od początku miesiąca ukazało się już kilka wydań, różniących się nie tylko tapetą i tematem graficznym. Założenia autora są następujące – stworzyć szerokie spektrum dystrybucji, by ukazać potęgę OpenSource i jego możliwości adaptacyjnych.

Todd Robinson przyjął następujące cechy wspólne dla każdego kolejnego wydania:

  • potrafi połączyć się z internetem, czy to przez Lan czy kartę Wifi
  • posiada graficzny menedżer oprogramowania do instalowania i odinstalowania programów,
  • bez problemu przechodzi aktualizacje, np. bezpieczeństwa,
  • wszystkie komponenty dostępne jako wolne oprogramowanie.

SING – jeden z efektów eksperymentu
Dodatkowo, każdej z dystrybucji będzie przyświecał inny cel. Możemy oczekiwać zatem podróży sentymentalnej (kto zaczynał do AfterStep ręka w górę), wydania dla seniorów, do biur, itp. Złożoność zadania stwarza pewne problemy, jak choćby miejsce dla nowych obrazów iso (w sumie potrzebne jest około 60GB i odpowiednie łącze do serwowania obrazów, jak i jakaś pula mirrorów). Nie bacząc na te trudności, autor niestrudzenie pomiędzy codziennymi obowiązkami znajduje czas na stworzenie nowego ‚składaka’ i informuje na bieżąco o postępie i efekcie prac.

Czy któryś z efektów tego eksperymentu przerodzi się w samodzielnie funkcjonującą, żywą tkankę regularnej dystrybucji? Zobaczymy, o tym zadecyduje społeczność. Sam ‚zabawa’ wydaje się być niegroźna, a dla Todda trzeba będzie wymyślić jakiś stosowny tytuł po ukończeniu wszystkich założonych dystrybucji.
 

0