Linux 3.0

Linus Torvalds ogłosił wydanie pierwszej stabilnej wersji kernela o numerze 3.0. Wbrew temu czego oczekuje wielu, wydanie to nie stanowi jakiegoś przełomu – poza przełomową zmianą numeracji. Jak argumentuje Linus, zdecydował się na taki krok ze względów estetycznych (coraz większa numeracja wydania 2.6.xx) oraz z pobudek czysto przywódczych.

Co zatem wnosi dla zwykłego użytkownika kernel w wersji 3.0? Poza:

– poprawkach w sterwonikach dla Microsoft Kinect,
– wprowadzeniu Cleancache,
– poprawkach w otwartych sterownikach graficznych Radeon, Nouveau, Intel (włączając w to wsparcie dla Intel Ivy Bridge),
– ogólnych porządkach w rzeczach starych (Reiser4) i nowych.

… nie wnosi nic nowego. Z przeprowadzonych na szybko testów wynika, że nie udało się jeszcze poprawiać spadku wydajności zarządzania energią.

Należy nadmienić, że kernel 3.0 znajdzie się w nadchodzącym wydaniu Ubuntu 11.10.
 

0