Inne jest piękne – Stacer 1.0.6

Tytułowy program stanowi ukoronowanie hedonizmu jakiemu coraz częściej oddają się użytkownicy Linuksa. Bo nie wystarczy nam już już automatyka systemu i wolność oprogramowania. Programy są oceniane na przykład pod względem atrakcyjności interfejsu. I tutaj na scenę wkracza ładny Stacer. Nie tylko umożliwi nam on przeprowadzenie podstawowej konserwacji systemu, ale wyświetli też informacje o zasobach. I tylko pytaniem otwartym pozostaje czy użyty do tego celu Electron nie jest strzelaniem do wróbli za pomocą armaty?

Stacer 1.0.6
Stacer to elegancki program elegancko przedstawiający wykorzystanie zasobów naszego komputera i wyświetlający podstawowe informacje o maszynie. Dzięki niemu monitorować możemy stan CPU, pamięci i sieci. Oprócz tego w kolejnych zakładkach dostępne są funkcje pozwalające usunąć z dysku dane przechowywane jako cache, zarządzać programami startowymi, usługami naszego komputera (systemd) jak i usuwać niepotrzebne oprogramowanie. Ostatnia zakładka opiewa historyczne użycie CPU, pamięci i sieci.

Oczywiście do większości zadań będziemy potrzebowali uprawnień administratora (zostaniemy poproszeni o hasło). O ile manipulowanie naszymi programami startowymi jest oczywiste i bezpieczne, o tyle wyłączanie i włączanie usług systemowych wymaga już nieco rozeznania w temacie. Odinstalowanie czegokolwiek również nie jest jakimś traumatycznym przeżyciem o ile wiemy co i dlaczego chcemy odinstalować. Niestety, brakuje tutaj takich informacji jak przestrzeń dyskowa zajmowana przez dany pakiet, itp.

Wykresy i wykresiki
Czyszczenie systemu z zalegających resztek w katalogach cache i innych również ma na celu uwolnienie dyskowej przestrzeni systemowej. Jednak ponownie nie dowiemy się, ile na tym zyskamy. Ostrożność należy zachować podczas usuwania pamięci cache dla programów (App Cache) – by się nie okazało, że stracimy ustawienia programu albo wrażliwe dane.

Powoli docieramy do kwestii technicznych dotyczących tego programu. Jak wspomniałem, wyjątkowość wizualną zapewnia mu wykorzystanie Electrona. Jest to zatem kolejny „przeglądarkowy” program na naszym pulpicie. Jednak frapujący może być fakt jego instalki o objętości 35 MB oraz zużycie około 230MB pamięci RAM po uruchomieniu. Coś za coś – jest estetycznie, ale program do lekkich nie należy. Niemniej jest to oferta skierowana głównie do początkujących użytkowników, którzy dzięki niemu będą mogli odłożyć na półkę komunały o brzydkim i niefunkcjonalnym sofcie dla Linuksa.

Aby zainstalować program w Ubuntu 16.04/16.10/17.04, Mincie 18.xx należy pobrać odpowiednią paczkę ze strony https://github.com/oguzhaninan/Stacer/releases. Potem wystarczy już tylko kliknąć na niej dwukrotnie (pobranej paczce, nie stronie).

0