przystajnik

W oczekiwaniu na wielki finał – digiKam 5.0.0 Beta 3

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać co do znaczenia i roli projektu digiKam. Wielofunkcyjne narzędzie dla fotografów od lat zbiera dobre opinie i od lat pozwala na wygodne zarządzanie kolekcją, opisywanie zdjęć oraz ich obróbkę. Nie jest też tajemnicą, że od kilku miesięcy oczy wielu użytkowników wyczekująco spoglądają w stronę deweloperów, którzy podjęli się zadania przepisania programu z wykorzystaniem Qt5 i KDE Frameworks 5. Cały ten proces ma się zakończyć w okolicach połowy bieżącego roku, a digiKam 5.0.0 Beta 3 to trzecie wydanie testowe dające przedsmak tego, co nas czeka.

digikam500

digiKam 5.0.0 Beta 3

Wydanie to już tradycyjnie przynosi całe mnóstwo poprawek i łatek. Deweloperom udało się zlikwidować całe hordy większych i mniejszych błędów, a sam program w stylistyce Qt5 cieszy oko. Jednak zupełną nowością jest narzędzie 3D Lut, umożliwiające szybką konwersję kolorów zdjęcia.

Od strony technicznej 3D LUT przechowuje dane o składowych RGB w trzech wymiarach (trójwymiarowa tabela, w której każda składowa RGB ma swoją oś współrzędnych). Takie rozwiązanie oferuje dużo lepsze odwzorowanie gradacji i dokładniej oddaje skalę szarości, ponieważ 3D LUT zawiera również dane o pośrednich gradacjach będących pochodną trzech składowych R, G i B, zależnie od trzech współrzędnych. Od strony praktycznej stwarza to nam (fotografom) możliwość precyzyjniejszej regulacji parametrów obrazu niż dotychczasowe popularne krzywe. Na przyszłość autorzy zapowiadają możliwość stosowania np. tablic LUT z Photoshopa. Narzędzie znajdziemy otwierając Image Editor lub Batch Queue Manager.

Ponieważ nowy digiKam 5.0.0 to Qt5 i KF5, cieszyć się nim będą mogli użytkownicy nowszych dystrybucji które zawierają wspomniane biblioteki w swoich repozytoriach. A na razie jest z tym różnie. Paczki digikam-git spróbować mogą użytkownicy Manjaro i Arch Linuksa:

yaourt -s digikam-git

Post navigation

Translate »