Terminal pogryzł człowieka: procinfo

Gdyby tylko ludzkość wiedziała, jakie ciekawe rzeczy można znaleźć w katalogu /proc… Powstałyby na jego temat z pewnością niejeden poemat. Ale na razie powstają takie programy jak procinfo, które w zgrabny sposób przedstawiają nam niektóre informacje zapisane w wymienionym miejscu.

Wokół /proc wyrosła już niejedna legenda. To najprawdopodobniej najciekawszy katalog w Linuksie. Za jego pośrednictwem przemawia do nas kernel, który zapisuje do znajdujących się tam plików informacje na temat parametrów pracy systemu oraz uruchomionych procesów. Katalog /proc przechowywany jest w pamięci a nie na dysku.

Niemniej wydobywanie tych danych za pomocą poleceń cat, ls i podobnych jest w pewnych momentach nieco uciążliwe. Szczególnie jeżeli zamierzamy monitorować na bieżąco co w kernelu piszczy. Oczywiście dla chcącego nic trudnego, ale mamy przecież XXI wiek.

Procinfo to program znajdujący się w podstawowych repozytoriach większości dystrybucji. Wszystko co potrafi, to przedstawić nam zbiorcze informacje o pamięci, obciążeniu systemu, czasie pracy, dyskach, przerwaniach, interfejsach sieciowych. Nie obca jest mu też kwestia ile czasu kernel i na poświecił.

Dla przeciętnego użytkownika powyższe informacje mogą się wydać bardzo enigmatyczne i hermetyczne w swojej treści. Niemniej sprawniejsze diagnozowanie problemów lub zachowań naszego systemu z pewnością będzie łatwiejsze z wykorzystaniem odpowiedniego narzędzia.

#$ procinfo -Hr
Memory:          Total    Used    Free   Buffers      
RAM:           7.78GiB   6.52GiB   1.25GiB  259.75MiB      
-/+ buffers/cache          3.01GiB   4.26GiB            
Swap:          4.10GiB    0.00B   4.10GiB            

Bootup: Sun Jun 3 23:09:32 2018  Load average: 0.10 0.11 0.20 1/740 9821   

user :   11:56:30.41 24.4% page in :     1854133          
nice :   00:00:28.71  0.0% page out:     11241660          
system:   04:14:16.19  8.7% page act:     15825446          
IOwait:   00:03:06.65  0.1% page dea:        0          
hw irq:   00:00:00.00  0.0% page flt:    149205284          
sw irq:   00:21:01.94  0.7% swap in :        0          
idle :  1d 08:19:36.52 66.1% swap out:        0          
uptime:  1d 13:36:55.05     context :    520384653          

irq  0:  17157435 2-edge timer    irq 24:  9308628 2-edge hpet2   
irq  1:   56439 1-edge i8042    irq 25:  9855846 3-edge hpet3   
irq  8:     1 8-edge rtc0     irq 26:  9184715 4-edge hpet4   
irq  9:   18693 9-fasteoi acpi   irq 27:  9108507 5-edge hpet5   
irq 10:  1659669 10-edge ite-cir   irq 28:  8957167 6-edge hpet6   
irq 12:   72433 12-edge i8042    irq 29:   528096 512000-edge ahci[
irq 16:    423 16-fasteoi ehci_h  irq 30:  4701551 1048576-edge rade
irq 17:  9009301 17-fasteoi brcmsm  irq 31:    128 442368-edge snd_h
irq 19:     11 19-fasteoi firewi  irq 32:     9 1050624-edge snd_
irq 23:   835888 23-fasteoi ehci_h  irq 33:     3 5767168-edge enp1

sda      51329r     314810w                     

enp11s0   TX 0.00B     RX 0.00B     wlp5s0b1  TX 361.95MiB   RX 6.36GiB   
lo     TX 2.44MiB    RX 2.44MiB

Rzut oka wystarczy by na podstawie powyższego określić, jak stoimy z pamięcią (z uwzględnieniem wolnej pamięci przekazanej dla pamięci podręcznej i buforów).

Kolejno mamy czas pracy całego systemu, średnie obciążenie i PID ostatnio aktywnego procesu.

Następne kolumny pozwolą rozeznać się ile czasu pracy procesora zajęły procesy użytkownika a ile systemowe. Ile tego czasu „poszło” na obsługę przerwać sw/hw. Lub ile też czasu procesor się nudził.

Poniżej widnieje tabela przerwań i ilości ich wywołań.

Następne są informacje o ilości operacji IO (odczyt, zapis) na dyskach.

Pakiety wysłane i odebrane na poszczególnych interfejsach nie wymagają raczej komentarza.

Program posiada kilka przełączników które mogą poprawić czytelność całości. Parametr -nNumer uruchomi program w trybie podglądu na żywo. Podanie -d włączy wyświetlanie zużycia zasobów w podanej jednostce czasu (-n), -D zrobi to samo z wyłączeniem pamięci dla której wyświetlone zostaną wartości zbiorcze. Jeżeli chcemy wartości mieć zaprezentowane w MiB/GiB to należy pamiętać o -H. Sekundowe zliczanie zapewnie -S (niezależnie od odświeżania ustawionego przez -n).

Aby zainstalować program wystarczy (Ubuntu/Mint/Debian):

sudo apt-get install procinfo

W Arch Linuksie i Manjaro:

sudo pacman -Suy procinfo-ng 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Post comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.