Java niedomaga, Oracle naprawia

java-duke-logo Po fali krytyki jaka uderzyła w opieszałe Oracle, firma w końcu opublikowała stosowne poprawki i zadeklarowała naprawianie wszystkich 50 zgłoszonych ostatnio błędów w Javie. Przypomnijmy, że 49 z nich umożliwiało bez żadnej autoryzacji zdalne wykonywanie kodu, zatem sprawa wyglądała poważnie. Te wszystkie problemy mają rozwiązać wersje Java 7: 7u13 i Java 6: 6u39.

Wobec zagrożeń jakie zostały ujawnione praktycznie w jednym momencie, Oracle postanowiło przyśpieszyć proces aktualizacji i wydania zaplanowane na 19 lutego ujrzały światło dzienne już teraz. Aby zainstalować lub zaktualizować w Ubuntu (i pochodnych) Oracle Java, należy dodać repozytorium PPA w którym pojawiła się Java uszlachetniona o krytyczne poprawki:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update

… i następnie, wybrać wersję 7:

sudo apt-get install oracle-java7-installer

… lub 6:

sudo apt-get install oracle-java6-installer 

0