Kto z Romanem wojuje, ten w sądzie wyląduje

Jak to mówią, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. A większość ludzi z takiego LPR wykazuje się wyjątkową gorliwością w tropieniu szubrawców, którzy czy to gestem, czy słowem w jakiś sposób naruszają święte krowy piedestału władzy ( generalnie piedestały obsadzone przez LPR ).
Tak mi dziś mignęło w nagłówkach, że pan Strąk ( poseł ) zawiadomił prokuraturę, iż burmistrz Sztumu dokonał zamachu na osobę pana Romana. Zamach ów miał formę słownego sprzeciwu i zakazu odczytu listu skierowanego do nauczycieli i uczniów. Szkoły skwapliwie z tego zakazu skorzystały.
A słowa pana Romana, wszak świętym balsamem winny koić uszy wiernych i niewiernych, ku nawróceniu i pouczeniu.

Panu Strąkowi ( posłowi ) proponuję zakup walkmana, nagranie sobie przemówień swojego bożyszcze i defiladowania w rytm słów niosących przesłanie pokoju, miłości, mądrości, zrozumienia i poszanowania.

Źródło : http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3602090.html 

0