Okienka i wskaźniczek

Kto powiedział, że Atari to odstający od obecnych standardów desktop’owych sprzęt ? No kto ?

A to tak wygląda

Niestety, system TRS Desktop ma spore wymagania jak na 30-sto letni komputer ; Program minimalnie wymaga Sparta DOS X, myszy, oraz Atari 130XE. Rekomendowane KMK/IDEa interface lub Sio2IDE. Uruchomnienie z SIO/SIO2PC może wymagać ręcznej ingerencji w konfigurację programu – w przypadku instalacji poza D1:.
 

0