przystajnik

Archiwum tagów la watykan

Opensource zbawieniem dla Biblioteki Watykańskiej

fits

Założona w 1448 roku Biblioteka Watykańska to jedna z najstarszych obecnie bibliotek i mogąca pochwalić się niebagatelnym księgozbiorem. Znaleźć w niej można już milion książek, tysiące manuskryptów i inkunabułów, a od dłuższego czasu jest już wiadomym, że aby ochronić to dziedzictwo należy przeprowadzić jego digitalizację. Ten proces już się odbywa i jak mówi sam Luciano Ammenti, szef działu IT w Bibliotece Watykańskiej, mając na względzie przyszłość należało uniknąć pułapki uzależnienia od zamkniętego formatu zapisu i rozwiązań korporacyjnych. Dlatego też wybrano do tego celu 64bitowy format FITS.

Translate »