przystajnik

Archiwum tagów la fits

Opensource zbawieniem dla Biblioteki Watykańskiej

fits

Założona w 1448 roku Biblioteka Watykańska to jedna z najstarszych obecnie bibliotek i mogąca pochwalić się niebagatelnym księgozbiorem. Znaleźć w niej można już milion książek, tysiące manuskryptów i inkunabułów, a od dłuższego czasu jest już wiadomym, że aby ochronić to dziedzictwo należy przeprowadzić jego digitalizację. Ten proces już się odbywa i jak mówi sam Luciano Ammenti, szef działu IT w Bibliotece Watykańskiej, mając na względzie przyszłość należało uniknąć pułapki uzależnienia od zamkniętego formatu zapisu i rozwiązań korporacyjnych. Dlatego też wybrano do tego celu 64bitowy format FITS.

Kosmiczny Siril 0.9.0 RC1

Gdyby odpytać przypadkowych użytkowników z tematu astrofotografii, skala ignorancji byłby druzgocąco przykra dla miłośników kosmicznych odkryć. O ile jeszcze świadomość istnienia tej dziedziny fotografii jakaś jest, o tyle zwykły śmiertelnik niewiele wie o specyficznych technikach obróbki zdjęć wykonywanych za pomocą teleskopów, sztuce filtrowania każdej ze składowych, korekcji kolorów, geometrii. Jeszcze mniej osób wie o wyspecjalizowanych programach takiego przeznaczenia – czasami nawet sami zainteresowani. Jednym z godnych reprezentantów takich edytorów jest Siril 0.9.0 służący do obróbki widoczków wyłapanych z kosmicznej pustki.

Translate »